Daknokversieringen / gevelborden, waarom staan ​​deze dingen op de daken in Nederland?

geveldecoratie holland

Wanneer je rondloopt op het eiland Marken moet je ook af en toe naar boven kijken. De daken zijn versierd met zogenaamde ‘makelaars’. Wat is het verhaal achter deze dingen? waar zijn die voor?

Gevelborden komen door heel Nederland voor en vormen een versiering op de overgang van twee windschermen langs de dakrand. In West-Nederland zijn ze meestal heel eenvoudig, maar in Noord en Oost zien ze er wel uit
veel uitbundiger. Net als versierde gevelstenen vertellen ze iets over de afkomst, het beroep of het geloof van de bewoners. In het verleden lag de betekenis van de symbolen van de “makelaar” redelijk vast. Tegenwoordig ontwerpen bewoners zo’n versiering ook zelf naar eigen fantasie. De meeste symbolen zijn religieus van aard, daarnaast zie je veel symbolen die met beroepen te maken hebben.

het woord makelaar betekent in het Nederlands ook makelaar. Een makelaar is iemand die partijen bij elkaar brengt. Een makelaar in een woning brengt delen van de constructie bij elkaar.

Symbolen en hun betekenis:

 • Sint-Andreaskruis: Om gevaar af te wenden, legden mensen 's nachts soms twee gekruiste takken als bed. Ook werden onveilige routes aangegeven door gekruiste takken op de weg te plaatsen. De Andreaskruisen op een spoorwegovergang zijn hiervan het moderne vervolg.
 • Anker: symbool van hoop en soms van de dood. Kan verward worden met het symbool voor een donderbezem.
 • Kelk: Geloofssymbool met een kwade afstotende functie waarbij een omgekeerde kelk de baarmoeder voorstelt.
 • Cirkel: Zonneschijf die onmisbaar was in de landbouw
  gemeenschappen. Omdat hij geen begin of einde heeft, is het ook een symbool voor God en de eeuwigheid.
 • Cirkel met 1 stip/gat: vermenging van mannelijke en vrouwelijke krachten.
 • Cirkel met 3 gaten: Heilige Drie-eenheid
 • Cirkel met 4 gaten: De vier seizoenen.
 • Cirkel met 5 gaten: De vijf stigmata van Christus.
 • Cirkel met 7 gaten: De zeven sacramenten, zeven dagen van de week
 • Cirkel met 8 punten: ster De opstanding van Christus
 • Maansikkel: symbool voor Maria, moeder van God.
 • Kruis: symbool van geloof, verdediging van het kwaad.
 • Diamant: Figuur van vruchtbaarheid, nieuw begin en eeuwig leven.
 • Vlam: symbool voor mannelijke kracht, levensenergie, passie, de Heilige Geest en vruchtbaarheid.
 • Harp of lier: symbool voor zuiverheid en reinheid.
 • Hart met punt naar beneden: mannelijkheid, moeder aarde, Heilig Hart, Liefde.
 • Hart met punt naar boven: Vrouwelijkheid, verdedigingsteken tegen onheil en onweer.
 • Paardenhoofd: Het gebruik van paardenhoofden zou Germaans zijn
  oorsprong en ze werden gebruikt om geesten, ziekten en kattenkwaad op te roepen. van
  Er zijn opgravingen bekend waarbij men oorspronkelijk paardenschedels gebruikte, maar naarmate de tijd verstreek werden deze vervangen door gestileerde versies ervan. Later werd het een teken van welvaart. Hoe meer paarden een boer bezat, hoe hoger zijn reputatie. Een boer met twee paarden was hoger dan een boer met één paard en het aantal paarden werd zichtbaar gemaakt door gestileerde paardenhoofden
  de makelaar.
 • Hostie: symbool van geloof
 • Zandloper: Bescherming tegen bliksem, heksen. Het geeft aan dat dit zo is
  eigendom kent slechts één heerser en toont de eindigheid van het leven.
 • Hypocriet: christelijk geloof, afweren van onheil, katholiek
 • Nagels: De kruisiging van Christus
 • Lily: Netheid en zuiverheid.
 • Duif: symbool voor de Heilige Geest, vrede en liefde.
 • Beroepssymbolen: In enkele gevallen is een makelaar versierd met borden die het beroep van de bewoner weergeven. Bijvoorbeeld een asklepiaan voor een arts of apotheker, een zaag voor een timmerman, een geweer voor een jager enzovoort.
 • Slang: De betekenis van dit symbool is nogal dubbelzinnig en moeilijk te interpreteren zonder dat de bewoner/gebruiker er eigendommen van heeft: goed en kwaad, leven en dood. Andere trefwoorden die naar de slang verwijzen zijn sluwheid, vruchtbaarheid, genezing, wedergeboorte, wijsheid, artistiek, humoristisch, geluk, soevereiniteit en royalty.
  autoriteit.
 • Zonnewiel Een andere naam voor wagenwiel, een christelijk symbool dat een reiziger een veilig overnachtingsadres voorstelde.
 • Vierkant: Hanger van de heilige, spirituele cirkel en symboliseert fysieke en mannelijke eigenschappen.
 • Ster, vijfpuntig: symbool voor heksen en andere occulte figuren.
 • Ster, zespuntig: Christussymbool, dat ook het kwaad afstoot.
 • Zwanensymbool: van eeuwig geloof en liefde. Bovendien komen ze
  in Fryslân veel in combinatie met een Uilenbord. Dit
  geeft het recht van de landeigenaar aan om zwanen te houden en te verhandelen.
 • Driehoek: God, de Heilige Drie-eenheid; met de punt naar boven aangeeft
  mannelijkheid en omgekeerd op vrouwelijkheid.
 • Donderbezem: Een renteken dat beschermt tegen Donar (Germaanse god van
  de donder) en komt vaak voor op makelaars, muurankers of in metselwerk. Het aantal ‘takken’ van de donderbezem geeft soms het aantal generaties aan dat in het gebouw heeft gewoond.

<---een voorbeeld van een donderbezem

 • Urn: Teken van rouw waarbij de vruchtbare as de wedergeboorte symboliseert.
 • Vaas: Vrouwelijk symbool, voorstelling van de baarmoeder, teken van (weder)geboorte.
 • Wiel: Symboliseert de levensloop.

Terug naar blog

28 reacties

MvBzualSi

BPamiHFKW

WoUYPmkSgArqZF

LIfqDdFKBaST

kqDnUzmNiWHSOcZg

GBdQkgKPWJzVs

mEtQXUDWijlFHqY

SQrlLKTvyefgOnU

PNsiWyaTOF

pXnQjouMaBmU

Reactie plaatsen